Petit Agentur AS
0,00
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,00

Speidel Lager/Gjæringstank FS-MO Stabelbar, 320 - 20.000 liter

Art.nr: 221888737
Antall:
På lager

Speidel Lager/Gjæringstank FS-MO Stabelbar, 320 - 20.000 liter

Og påbyggingstanken AS-MO 

Ekte allrounder

FS-MO basetanken er en typisk, rund, stående gjærings- og lagringstank laget av høykvalitets rustfritt stål. Sammen med den tilsvarende stabletanken AS-MO har FS-MO tilfredsstilt våre kunder i flere tiår. Som de allrounderne de er, kan begge tankene brukes til nesten alle typer bruksområder og prosesser i produksjon av vin og drikke, uansett om det handler om lagring, gjæring eller modning.

Tankene lever opp til det de lover: de har alle perfekte sveisesømmer, et nøyaktig tettende manneluke og er alle enkle å rengjøre. Som standard utføres tanktoppen i AISI 316.

Hvis du ikke trenger å stable umiddelbart: Ikke noe problem! Grunntanken kan utvides med stabletank også på et senere tidspunkt. Forutsatt at maksimalt totalvolum per stabel ikke overskrides, kan de to tankene kombineres uten problemer selv når de er forskjellige størrelser.

Standard tilbehør
Tankskall og tankbunn laget av AISI 304 rustfritt stål, overflate IIId (2R), marmorert utside

Tanktopp laget av AISI 316 rustfritt stål, overflate IIId (2R), marmorert utside

Fra tank-ø på 1000 mm og oppover med løfteører

Tanker fra 2000 mm tankhøyde og oppover, og stabletanker med stigesikkerhetsbue

Hvelvet, stabil tanktopp med påstøpt foroverbakke for fullstendig fylling og ventilasjon som sikrer en svært liten luftkontaktflate

Støpt tilkoblingshals med påfylling og ventilasjonshals innvendig gjenge NW 50 Rd 78 x 1/6"

Frittstående grunntank på 3 påsveisede ben

Stabletank med 3 påsveisede stablebein

PRØVETAKING

Påsveiset gjenger NW 10 DIN 11851 med tetningshette (for montering av prøvekran)

KANT

Stabil kumhals sømløst støpt fra tankskallet

Opptil 320 liters kapasitet 320 x 250 mm

Fra 525 liter kapasitet og oppover 420 x 320 mm

Dør med sommerfuglsløyfe og håndhjul  

Dobbel jakke 

Racking

Vanlig overflate med boret hull ø 48 mm (for å holde klaffventil Gr. 37 eller påsveiset gjenge NW 40, NW 50 DIN 11851)

Opptil 320 liters kapasitet fast reoluttak jevn overflate

Fra 525 liters kapasitet og oppover med påsveiset forsterkningsplate

FYLLNIVÅ

Påsveiset gjenge NW 10 DIN 11851 med tetningshette inkludert festepunkter på tankskall (for montering av nivåindikator)

BUNNUTTAK

Hvelvet, stabil tankbunn med integrert støpt forover ned-skråning for fullstendig drenering med støpt tilkoblingshals, hindrende sugeeffekt med bunnutløpshalsOpptil 820 mm ø NW 40 DIN 11851Fra 1.000 mm ø NW 50 DIN 11851Kapasitet320 til 20.000 liter
Bruksområde

BRUK

Oppbevaring

Modning

Fermentering

Blanding / blanding

Prosesser

IDEELL FOR

Vin

Ånder

Likør

Øl

Juice

Cider

Brus

Blandede drinker

Matolje

Matvarer

Industri

Anleggskonstruksjon

Nedlastinger

 

____________________________________________________

 

True allrounder

The FS-MO base tank is a typical, round, upright standing fermentation and storage tank made of high quality stainless steel. Together with the corresponding stacking tank AS-MO, the FS-MO has been satisfying our clients for decades. Being the all-rounders they are, both tanks can be used for almost all kinds of applications and processes in the production of wine and beverage, no matter whether it is about storage, fermentation or maturation.

Our tanks live up to their promises: they all have perfect weld seams, an accurately sealing manhole and are all easy to clean. By default the tank top is executed in AISI 316. 

If you don’t need to stack immediately: no problem! The base tank can be extended with a stacking tank also at a later date. Provided that the maximum total volume per stack is not exceeded, the two tanks can be combined without problems even when they are different sizes.

Standard accessories

 • Tank shell and tank bottom made of AISI 304 stainless steel, surface IIId (2R), marbled outside
 • Tank top made of AISI 316 stainless steel, surface IIId (2R), marbled outside
 • From tank-ø of 1,000 mm upwards with lifting lugs
 • Tanks from 2,000 mm tank height upwards and stacking tanks with ladder safety bow
 • Vaulted, stable tank top with moulded-on forward up-slope for complete filling and ventilation assuring a very small air contact area
 • Moulded connection neckwith filling and vent neck internal thread NW 50 Rd 78 x 1/6"
 • Free-standing base tank on 3 welded-on legs
 • Stacking tank with 3 welded-on stacking legs

SAMPLING

 • Weld-on thread NW 10 DIN 11851 with sealing cap (for the installation of sampling tap)

MANHOLE

 • Stable manhole neck seamlessly moulded from the tank shell
 • Up to 320 litres capacity 320 x 250 mm
 • From 525 litres capacity upwards 420 x 320 mm
 • Door with butterfly bow and hand wheel

RACKING OUTLET

 • Plain surface with drilled hole ø 48 mm (to hold flap valve Gr. 37 or weld-on thread NW 40, NW 50 DIN 11851)
 • Up to 320 litres capacity fixed racking outlet plain surface
 • From 525 litres capacity upwards with welded-on reinforcing plate

FILL LEVEL

 • Weld-on thread NW 10 DIN 11851 with sealing cap including fastening points on tank shell (for installation of fill level indicator)

BOTTOM OUTLET

 • Vaulted, stable tank bottom with integrally moulded forward down-slope for complete draining with moulded connection neck, impeding suction effect with bottom outlet neck
 • Up to 820 mm ø NW 40 DIN 11851
 • From 1.000 mm ø NW 50 DIN 11851
Capacity

320 to 20,000 litres

Application range

USAGE

 • Storage
 • Maturation
 • Fermentation
 • Mixing / blending
 • Processes

IDEAL FOR

Downloads

Here you can download various pdf files with detailed information about product versions, dimensions and accessories:

WINE/SPARKLING WINE/SPIRITS

BEER/MIXED DRINKS

JUICE/MUST/CIDER

INDUSTRY

Share |
Speidel

Speidel


Speidel levere bryggeriet Braumister, gjæringstanker, lagringstanker og utstyr for Cider produksjon

Trykk ENTER for å søke