Om øl

Øl-i-Egypt-300x168
Helt siden det gamle Egypt har menneskene brygget sitt eget øl som tilskudd til det daglige kosthold og som gledesdrikk. Fremdeles er det mange som holder i hevd tradisjonen med hjemmebrygging.

Bryggeriindustrien og teknikken slik vi kjenner den i dag ble utviklet på slutten av 1800-tallet og har siden blitt videreutviklet i takt med den teknologiske utviklingen.

Råvarene er nesten de samme som i tidligere tider:

Malt Ølglass-ny-hjemmeside

Malt er bearbeidet korn. I bryggeriindustrien er det hovedsakelig bygg som blir benyttet, men andre kornsorter kan også brukes. Blant annet brygges Weissbier (eller hveteøl) på bygg og hvete. Mye av verdens øl brygges også på Ris og Mais.

Kornet bearbeides gjennom støping (bløting), spiring og tørking hvor hensikten med prosessen er å få dannet enzymer som senere i prosessen bidrar til at sukkerstoffene i kornet blir tilgjengelig for gjæren. Vi kaller også denne prosessen for malting av kornet.

Tidligere hadde de fleste bryggerier eget malteri, men i dag kjøpes malten fra store spesialiserte malterier. Maltingen av korn er en plasskrevende prosess og fordrer også spesialkompetanse. Ved kjøp av ferdig malt fra profesjonelle malteri, er man sikret en jevn og god kvalitet på denne råvaren. Vi selger i hovedsak malt fra Castle Malting i Belgia og Muntons i England. Men vi selger og spesialmalt fra andre malterier som Weyermann, Warminster.

Humle Humlekongle

Humle blir brukt for at ølet skal få en bitter smak og aroma. Humlen virker også konserverende og har innvirkning på ølets skumholdbarhet. Populært kan vi si at humle er ølets krydder.

Humle er en plante som vokser over det meste av verden. Men klimaet har innvirkning på kvaliteten og derfor er det gunstig å hente humlen fra områder med stabilt klima. Spesielt sør i Europa og øst i Europa er det tradisjonelt sett gode humleavlinger.

Det er den ubefruktede hunnplanten som benyttes i bryggeprosessen. Tidligere ble humlen tilsatt i naturlig form (Blomst), men i dag kan den også benyttes som Pellets eller som humleekstrakter.

 

GjærTønner1-300x274

Gjæren som benyttes er spesiell for bryggeribransjen, og det finnes to hovedtyper gjær; undergjær og overgjær. Undergjær er den vanligste, mens overgjær benyttes blant annet til brygging av ulike ale-sorter.

Forenklet kan man si at gjæren spiser sukkerstoffer og danner alkohol, kullsyre og aromastoffer i ølet.

Det finnes også såkalt spontangjæret øl. Da tilsettes ikke en spesiell gjærkultur, men en lar gjær og bakterier som finnes naturlig i bryggeriets miljø, gjære og foredle ølet. Oude Lambic er et eksempel på et slikt øl.

Vann

Rent og godt vann er en forutsetning for godt øl.
Ca. 93 % av innholdet i øl er vann.

Foss